(2013) Cilt 3, Sayı 1-2

 

 

ÖZEL SAYI: KÜRESEL KAPİTALİZM VE KRİZ / ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER 

 
Editörden
Sinan Sönmez, Mehmet Gürsan Şenalp   
 

ÖZGÜN MAKALE

 
Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi, s. 5-15 
Örsan Şenalp, Mehmet Gürsan Şenalp    |  ÖZ
 
Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği, s. 17-29 
Duygu Dersan Orhan   |  ÖZ
 
Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı, s. 31-45 
Hayriye Özen, Özgür Avcı   |  ÖZ
 
Devletin Finansallaşması: Avro Bölgesi Krizi ve Yunanistan Örneği, s. 47-62 
Ali Rıza Güngen    | ÖZ
 
Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisiss. 63-79 
Aysel Arıkboğa    |  ÖZ
 
Neoliberal Akılsallığın Bir Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi, s. 79-97  
Eylem Çamuroğlu Çığ, Ünsal Çığ    |  ÖZ
 
Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı, s. 99-115 
Tarık Ak    |  ÖZ 
 
 
KİTAP İNCELEMESİ
 
Bu Defa Farklı: Finansal Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi (Yazarlar: Carmen M. Reinhart ve Kenneth S. Rogoff), İstanbul: NTV Yayınları, 2010, s. 117-121 
İnceleyen:  M. Gürsan Şenalp