(2013) Cilt 3, Sayı 1-2

 

 

ÖZEL SAYI: KÜRESEL KAPİTALİZM VE KRİZ / ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER 

 
„„Editörden
Sinan Sönmez, Mehmet Gürsan Şenalp   
 

„„„„ÖZGÜN MAKALE

 
Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi, s. 5-15. 
Örsan Şenalp, Mehmet Gürsan Şenalp    |  ÖZ
 
„„Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği, s. 17-29. 
Duygu Dersan Orhan   |  ÖZ
 
„„Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı, s. 31-45. 
Hayriye Özen, Özgür Avcı   |  ÖZ
 
„„Devletin Finansallaşması: Avro Bölgesi Krizi ve Yunanistan Örneği, s. 47-62. 
Ali Rıza Güngen    | ÖZ
 
„„Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisis,
(Ekonomik Krizlerin Türkiye’deki Mali Politikalar Üzerine Etkileri: 2001 Kriziyle 2007-2009 Küresel Krizin Bir Karşılaştırması), s. 63-79. 
Aysel Arıkboğa    |  ÖZ
 
„„Neoliberal Akılsallığın Bir Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi, s. 79-97.  
Eylem Çamuroğlu Çığ, Ünsal Çığ    |  ÖZ
 
Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı, s. 99-115. 
Tarık Ak    |  ÖZ 
 
 
KİTAP İNCELEMESİ
 
Bu Defa Farklı: Finansal Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi, Carmen M. Reinhart ve Kenneth S. Rogoff, çev. L. Konyar, İstanbul: NTV Yayınları, 2010, s. 117-121. 
İnceleyen:  M. Gürsan Şenalp