Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği

Duygu Dersan Orhan

Bu çalışma, Arap Baharı adıyla anılan sürecin Ortadoğu’da yarattığı dinamikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Arap dünyasındaki toplumsal hareketleri tetikleyen iç ve dış faktörler ele alınmaktadır. Uluslararası güçlerin bu gelişmelerin hangi noktasında durduğu değerlendirilmektedir. Bölgedeki gelişmeler genel bir dalganın parçası olarak ele alındıktan sonra, ülkeler bazındaki farklılıkları ortaya koymak adına, Tunus, Mısır, Libya ve Suriye’de bu süreçte yaşanan siyasi olaylar teker teker incelenmektedir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Arap dünyasındaki olayların nasıl okunması gerektiği ve demokratik bir dönüşümün mümkün olup olmadığı tartışılmaktadır.

Yayın Türü:  Özgün Makale

Dil: Türkçe

Kaynak Gösterimi: Orhan, Duygu Dersan 2013. Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 17-29.

English Abstract     Cilt 3(1-2)