Neoliberal Akılsallığın Bir Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi

Eylem Çamuroğlu Çığ 

Ünsal Çığ

1980’lerden başlayarak, neoliberal ekonomi politik pratikler, dünyayı değiştirmeye başlamıştır. Ancak neoliberalizm, ekonomi politikalarla sınırlı kalmamış; Foucault’cu anlamıyla, modern toplumun disiplin ve yönlendirme teknikleri aracılığıyla, bireylere ve toplumlara sirayet eden hegemonik bir akıl ve söyleme evrilmiştir. Bu yeni toplum, disiplinci toplumdan farklı olarak, bireylerin düşünme ve davranma biçimlerini etkileyen bir yönetimsellik ile şekillenmektedir. Bu süreç, neoliberalizmin farklı dönüşümlerle dünya çapında yayılması ile ilişkilidir. Bu dönüşümler, tarihsel süreç içindeki çeşitli olay ve pratiklerin yanı sıra, eğitim alanı, medya, finansal kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, kurumlar ve şirketlerdeki söylem ve düşünme biçimlerinin yayılması ile de yakından ilgilidir. Bu yeni düşünme biçiminin en ayırt edici özelliği, belirsizlik yardımı ile yerleştirilen rekabet ilkesidir. Makalede incelenen kriz iletişim ve yönetimi, üniversitelerde halkla ilişkiler ve işletme bölümlerinde ders veya derslerin içinde bölüm olarak geçmesinin yanı sıra, işletmelerde el kitapları, seminer, eğitim, kurs yollarıyla da öğretilmektedir. “Krizi yönetmek” ve “krizi fırsata çevirmek” gibi söylemler, halkla ilişkiler ve işletme yönetimlerinin spesifik söylemlerinden çıkarak, gündelik dile sızmıştır. Bu bağlamda bu makale, kriz iletişimi ve yönetimi örneği üzerinden neoliberal söylemin ve düşünme biçimlerinin kriz ve rekabet ile ilişkisini tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Neoliberalizm, kriz iletişimi ve yönetimi, rekabet ilkesi, kriz, belirsizlik.

Yayın Türü:  Özgün Makale

Dil: Türkçe

Kaynak Gösterimi: Çığ, Eylem Çamuroğu ve Çığ, Ünsal. 2013. Neoliberal Akılsallığın Bir Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 79-97.

English Abstract    Cilt 3(1-2)