Ekonomik Krizlerin Türkiye’deki Mali Politikalar Üzerine Etkileri: 2001 Kriziyle 2007-2009 Küresel Krizin Bir Karşılaştırması

Aysel Arıkboğa

Özellikle 1990’lı senelerden sonra uygulanan mali politikalarda çok çarpıcı değişimler yaşandı. Bu süreçte kurala dayalı mali politikalar egemen oldu. İsteğe bağlı (ihtiyari) politika uygulamarıyla 2007-2009 krizleri hakim paradigmaya karşı birer istisna olarak görülse de mali disiplin ve mali kurallara yönelik söylem, özel sektörle başlayan borç krizinin devletin mali krizine dönüşmesiyle, tekrar baş göstermeye başladı. Bu makalede krizlerin Türkiye’de uygulanan mali politakalara etkileri incelenmektedir. Çalışmanın odak noktası Türkiye’de yaşanan 2001 kriziyle 2007-2009 yılları arasında yaşanan küresel kriz ile bu krizlerin mali politika uygulamalarına etkileridir. Çalışmada hem kriz öncesinde hem de sonrasında mali politikaların birikim sürecini destekleyici bir biçimde tasarlandığı öne sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Kriz, mali disiplin, mali politika, Türkiye.

Yayın Türü:  Özgün Makale

Dil: İngilizce

Kaynak Gösterimi: Arıkboğa, Aysel 2013. Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisis. (Ekonomik Krizlerin Türkiye’deki Mali Politikalar Üzerine Etkileri: 2001 Kriziyle 2007-2009 Küresel Krizin Bir Karşılaştırması) Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 63-78.

English Abstract    Cilt 3(1-2)