Hoşgeldiniz

Atılım Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'de sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli çalışmaları teşvik etmeyi, sosyal bilimlerin farklı alanları arasında iletişim ve etkileşim imkanlarını geliştirmeyi, ülkemizden ve yurtdışından araştırmacıların kuramsal ve uygulamaya dönük özgün çalışmalarını sizlere ulaştırmayı hedefliyor. Disiplinler arası kopukluğun geçmişte olduğu gibi bugün de hala sosyal bilimlerin en büyük sorunlarından olduğu tespitinden hareket ediyoruz. Dergimizde sayfa bulan özgün yazılarla bu kopukluğu, bir ölçüde de olsa, gidermek öncelikli hedeflerimizden.

Dergimiz sayfaları ülkemizden ya da yurtdışından akademisyenlere açıktır ve onların katkılarını beklemektedir. Titizlikle işleyen hakem değerlendirme süreci sayesinde dergiye gönderilen bütün yazılara etkin geri bildirimler sağlamak ve bilimsel üretim sürecinde kaliteyi yükseltmek amacındayız.

Atılım'ın sayfaları kendi alanlarında henüz Türkçeye kazandırılmamış kimi temel çalışmaları Türk araştırmacı ve öğrencilerle buluşturmaya hizmet edecek çeviri çalışmalarına da açıktır. Sayısız temel eserin / metnin dilimize hala kazandırılmamış olduğu düşünüldüğünde, bu yönde gerçekleşecek olan katkıların önemi daha kolay anlaşılacaktır. Öte yandan dergimiz, her sayısında kitap inceleme yazılarına yer verecektir. Akademik dünyada çok önemli bir yeri bulunan bu alan, ne yazık ki Türkiye'de fazlaca gelişmemiştir. Oysa her türlü akademik üretim tartışılmalı ve eleştirilmelidir. Sosyal bilimsel bilginin ilerlemesi ve gelişmesi ancak bu yolla mümkündür; eleştirinin olmadığı yerde bilimden, bilimsel üretimden söz etmek olanaklı değildir. 

Hakemli bir dergi olan Atılım Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm meslektaşlarımızı hazırladıkları makale, kitap eleştirisi veya makale çevirilerini dergimize göndermeye davet ediyoruz. Dergimiz zaman zaman özel sayılarla ve belirli dosya konularıyla da karşınızda olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda da öneri ve katkılarınıza açık olduğumuzu belirtmek isteriz.