Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı

Hayriye Özen

Özgür Avcı

Gezi protestolarına odaklanan bu çalışmada bir yandan kentsel bir protesto hareketinin ulusal yayılımı, diğer yandan bu yayılımın kent ve çevre açısından sonuçları incelenmektedir. Çalışma, Ernesto Laclau tarafından geliştirilen kavramsal araçlar çerçevesinde, Gezi protestolarının mevcut kurumsal düzende karşılanmayan bir dizi toplumsal talep arasında bir eşdeğerlik ilişkisi kurduğunu tartışmaktadır. Böylece, toplumsal alan bir yanda toplumsal taleplere sırtını dönen ‘iktidar’ ve diğer yanda talepleri karşılanmayan ‘mağdurlar’ olarak iki kampa bölünmüş ve mağdur olduğunu düşünen pek çok toplumsal grup iktidara karşı harekete geçmiştir. Gezi protestolarının ulusal ölçekte yayılımı, bir yandan, siyaset alanının dışına itilmeye çalışılan ‘kent ve çevre’ eksenli toplumsal talepleri siyasetin ana gündemi haline getirirken, diğer yandan siyasi iktidarı Gezi Parkı’nın ticarileştirilmemesi yönündeki toplumsal talebi dikkate almak ve ‘çevreci’ grupların demokratik ve meşru talepleri dile getirebileceklerini ve demokratik protesto hakları olduğunu, gönülsüzce de olsa, kabul etmek durumunda bırakmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Gezi Parkı, Taksim, Gezi protestoları, Gezi hareketi, kent ve çevre protestoları. 

Dil:  Türkçe

Kaynak Gösterimi: Özen, Hayriye ve Özgür Avcı. 2013. Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 31-45.

English Abstract     Cilt 3(1-2)