(2013) Volume 3, Issue 1-2

 

SPECIAL ISSUE ON GLOBAL CAPITALISM AND CRISIS: CRITICAL PERSPECTIVES

 
Editorial
Sinan Sönmez, Mehmet Gürsan Şenalp   
 

ORIGINAL RESEARCH PAPERS

 
Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi, pp. 5-15 
Örsan Şenalp, Mehmet Gürsan Şenalp  |  Abstract
 
Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği, pp. 17-29 
Duygu Dersan Orhan   | Abstract
 
Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı, pp. 31-45 
Hayriye Özen, Özgür Avcı    |  Abstract
 
Devletin Finansallaşması: Avro Bölgesi Krizi ve Yunanistan Örneği, pp. 47-62. 
Ali Rıza Güngen    |  Abstract
 
Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisis, pp. 63-79 
Aysel Arıkboğa   |  Abstract
 
Neoliberal Akılsallığın Bir Semptomu Olarak Kriz İletişimi ve Yönetimi, pp. 79-97
Eylem Çamuroğlu Çığ, Ünsal Çığ    |  Abstract
 
Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı, pp. 99-115 
Tarık Ak    |  Abstract

 

BOOK REVIEW
 
Bu Defa Farklı: Finansal Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi / This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly (by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff), İstanbul: NTV Yayınları, 2010, pp. 117-121 
Reviewer:  M. Gürsan Şenalp