(2015) Volume 5, Issue 2

 

SPECIAL ISSUE: POLITICAL ECONOMY
 
Editor's Note
Ahmet Arif Eren   
 
ORIGINAL RESEARCH PAPERS
 
Tarımsal Kapitalizm: Fizyokrasi, pp. 5-23.
(The Agrarian Capitalism: Physiocracy)
L. Gizem Eren   |    |   Abstract
 
Sosyalist Ekonomi Yönetiminin Rasyonelliği Tartışması: Mises, Hayek ve Piyasa Sosyalistleri, pp. 24-48.
(Debating the Rationality of Socialist Economic Planning: Mises, Hayek and the Market Socialists)
Eren Kırmızıaltın  |    |  Abstract
 
Sınıflı Toplumlarda ‘Kadın’ın Kurtuluşunun Toplumsal İnşasında İki Pozisyon: Marksist Feminizm ve Sosyalist Feminizm (Two Positions on the Social Construction of the Women’s Emancipation in Class Societies: Marxist Feminism and Socialist Feminism), pp. 49-82.
Erdem Ayçiçek     |   Abstract
 
Globalization and the Nation State: A Poulantzian Approach, pp. 83-105.
Aslıhan Çoban Balcı  |    |   Abstract
 
Yeni Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Küresel Ekonomi-Politik Bir İnceleme, pp. 106-144.
(The Rise of New State Capitalism: A Global Political Economy Perspective)
Orhan Şimşek   |    |  Abstract
 
Freudian Keynes: Spending Man and Spending State, pp. 145-158
S. Sevinç Orhan - Metin Sarfati      |  Abstract
 
"Genel Teori" Çevirisi Üzerine, pp. 159-164.
Eren Kırmızıaltın   |    |