(2014) Volume 4, Issue 2

 

ORIGINAL RESEARCH PAPERS

 
Mutluluğun Peşinde Olma Hakkı: Acaba Nedir?, pp. 5-26
Görkem Birinci   |   | Abstract
 
Yolsuzlukla Mücadele: Bir Oyun Teorisi Analizi, pp. 27-42
Nesrin Dağ   |   |  Abstract
 
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgelerin Ekonomilerine Katkıları, pp. 43-58
Neslihan Künye   |   |  Abstract

 

BOOK REVIEW

 
What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (by Michael J. Sandel), pp. 61-64
Reviewer:  Nil Demet Güngör