(2016) ASSJ Vol 6, Issue 2

 

ORIGINAL RESEARCH PAPERS

 

Grev Tehdidi Olmayan Toplu Pazarlıkta Rubeinstein Pazarlık Modeli: Türkiye’de Cam Sektörü Örneği

Kerem ÇOLAK - Alper Şevket KOÇ    Abstract

 

Ishmael Reed’s Mumbo Jumbo as Neo-Hoodoo Detective Fiction: A Bhabhaesque Mimicry of Mimetic Eurocentric Representation

Zohreh RAMIN - Farshid Nowrouzi ROSHNAVAND     Abstract

 

Sağlık ve Medya İlişkiselliğinde (Eleştirel) Medya Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

Elif KÜÇÜK DURUR     Abxtract

 

BOOK REVIEW

 

Karen Wells, Childhood in a Global Perspective

Reviewer: Harasankar ADHIKARI