Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi

Örsan Şenalp

Mehmet Gürsan Şenalp

Kees van der Pijl, Amsterdam ve Sussex üniversitelerinde uzun yıllar uluslararası ilişkiler ve küresel siyasal iktisat alanlarında dersler vermiş günümüzün önde gelen çok yönlü Marksist siyasal iktisatçılarındandır. Neoliberal saldırının başladığı 1970’lerden bugüne Atlantik yönetici sınıfının oluşumu, uluslararası düzeyle kapitalist sınıf oluşumu, ulusötesi sınıflar ve uluslararası ilişkiler, kapitalist sınıflar arası küresel ölçekli mücadeleler gibi konularda oldukça geniş kapsamlı araştırmaları ve nitelikli kuramsal katkıları bulunmaktadır.Van der Pijl, New Left Review, Capital&Class ve Historical Materialism gibi dergilerde yayımlanan makalelerinin yanısıra 2012 yılında ikinci baskısını yapan Making of Atlantic Ruling Class (1984), Transnational Classes and International Relations (1998) ve Global Rivalries: From the Cold War to Iraq (2006) ile küresel siyasal iktisat yazınında itibarlı bir yer edinmiştir. 2007’de üç ciltlik Dış İlişkiler Tarzları ve Siyasal İktisat (Modes of Foreign Relations and Political Economy) çalışmasının ilk cildi Nomads, Empires and States yayımlanmıştır. Serinin ikinci ve geçtiğimiz günlerde çıkan son cildi sırasıyla The Foreign Encounter in Myth and Religion (2010) ve The Discipline of Western Supremacy (2014) başlıklarını taşıyor. Aşağıda Van der Pijl ile Atılım Sosyal Bilimler Dergisi’nin elinizdeki “Küresel Kapitalizm ve Kriz” özel sayısı için gerçekleştirdiğimiz ve Arap İsyanları’ndan Gezi Direnişi’ne, Ukrayna’daki olaylardan Türkiye’deki “paralel yapı” tartışmalarına uzanan söyleşiyi sunuyoruz.

Yayın Türü:  Söyleşi

Kaynak Gösterimi: Şenalp, Örsan ve Şenalp, Mehmet Gürsan 2013. Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 5-15.

Abstract   Cilt 3 (1-2)