Devletin Finansallaşması: Avro Bölgesi Krizi ve Yunanistan Örneği

Ali Rıza Güngen

Devletin finansallaşması, yasal değişiklikler ve mali reformları uluslararası uzlaşının uzantısı olarak ve/veya uluslararası finansal bütünleşme için önemli adımlar şeklinde sunarak ve ekonomik politika yapımını siyasal mücadeleden ayırarak ve/veya ekonomi yönetimini teknik bir mesele biçiminde göstererek devleti finansal sektörün bekçisi konumuna indirmektedir. Avro Bölgesi ve Yunanistan’daki borç krizi sırasında finansal sektörün kayıplarının toplumsallaştırılması ve kurallara bağlı bir mali yönetişim anlayışı doğrultusunda yapılan yasal değişiklikler bu tarz bir stratejinin Avrupa ölçeğinde kriz sonrasında da yürürlükte olduğunu göstermektedir. Yunanistan’daki borç yapılandırmaları ise, devletin bu doğrultuda yeniden dönüşümünün ve devlet müdahalesinin, yeni kamu politikaları ile krizin çözülmesini beraberinde getirmeyebileceğini ifade etmektedir. Devletin finansallaşması süreci sınıf temelli bir siyaseti ve alternatif politik önermeleri zayıflatmakta, neoliberalizmin radikalleşmesine destek olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Finansallaşma, devlet, Avro bölgesi krizi, kamu borcu.

Yayın Türü:  Özgün Makale

Dil: İngilizce

Kaynak Gösterimi: Güngen, Ali Rıza 2013. Devletin Finansallaşması: Avro Bölgesi Krizi ve Yunanistan Örneği. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 47-62.

English Abstract    Cilt 3(1-2)