Dergi Hakkında

Kapsam ve İçerik
Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir.Dergi’nin amacı sosyal bilimler, hukuk, edebiyat, felsefe ve diğer ilgili alanlarda özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış getirecek diğer alanlardan katkıları da desteklemektedir. Özel sayı önerileri editöre iletilmelidir.
Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir. Derginin çeviri bölümünde ise diğer dillerde yayımlanmış olan temel makaleler yer alacaktır.     
 
Editoryal Bilgi
 
Atılım Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
 
Yazı İşleri Müdürü 
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
 
Yayın Kurulu 
Prof.Dr. Ayhan Tan
Doç.Dr. Lerzan Gültekin 
Doç.Dr. Hayriye Özen
Doç.Dr. Emre Toros
Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin
Yrd.Doç.Dr. Nil Demet Güngör
Yrd. Doç. Dr. Çağkan Sayın
Yrd.Doç.Dr. Mehmet İstemi
Yrd.Doç.Dr. Fatma Ülkü Selçuk
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Yrd. Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan
Öğr. Gör. Dr. Esra Şengör Şenalp 
 
Dergi Asistanları
Eşref Uğur Çelik
Özge Ercebe
Mustafa Can Küçüker