(2015) Cilt 5, Sayı 2


ÖZEL SAYI: EKONOMİ-POLİTİK
 
Editörden
Ahmet Arif Eren   
 
ÖZGÜN MAKALE
 
Tarımsal Kapitalizm: Fizyokrasi, s. 5-23.
L. Gizem Eren   |   | ÖZ
 
Sosyalist Ekonomi Yönetiminin Rasyonelliği Tartışması: Mises, Hayek ve Piyasa Sosyalistleri, s. 24-48.
Eren Kırmızıaltın     |   ÖZ
 
Sınıflı Toplumlarda ‘Kadın’ın Kurtuluşunun Toplumsal İnşasında İki Pozisyon: Marksist Feminizm ve Sosyalist Feminizm, s. 49-82
Erdem Ayçiçek  |   |  ÖZ
 
Globalization and the Nation State: A Poulantzian Approach, s. 83-105
Aslıhan Çoban Balcı   |   |  ÖZ
 
Yeni Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Küresel Ekonomi-Politik Bir İnceleme, s. 106-144
Orhan Şimşek   |   |  ÖZ
 
Freudian Keynes: Spending Man and Spending State, s. 145-158
S. Sevinç Orhan - Metin Sarfati   |   |  ÖZ
 
"Genel Teori" Çevirisi Üzerine, s. 159-164
Eren Kırmızıaltın   |    |