(2014) Cilt 4, Sayı 2

 

ÖZGÜN MAKALE

 
Mutluluğun Peşinde Olma Hakkı: Acaba Nedir?, s. 5-26.
Görkem Birinci   |    |  ÖZ
 
Yolsuzlukla Mücadele: Bir Oyun Teorisi Analizi, s. 27-42.
Nesrin Dağ   |   |  ÖZ
 
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgelerin Ekonomilerine Katkıları, s. 43-58.
Neslihan Künye     |  ÖZ
 

KİTAP İNCELEMESİ

 
Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, s. 61-64.
İnceleyen:  Nil Demet Güngör