(2014) Cilt 4, Sayı 2

 

ÖZGÜN MAKALE

 
Mutluluğun Peşinde Olma Hakkı: Acaba Nedir?, s. 5-26
Görkem Birinci   |    |  ÖZ
 
Yolsuzlukla Mücadele: Bir Oyun Teorisi Analizi, s. 27-42
Nesrin Dağ   |   |  ÖZ
 
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgelerin Ekonomilerine Katkıları, s. 43-58
Neslihan Künye     |  ÖZ
 

KİTAP İNCELEMESİ

 
What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (Yazar: Michael J. Sandel), s. 61-64
İnceleyen:  Nil Demet Güngör