Sınıflı Toplumlarda ‘Kadın’ın Kurtuluşunun Toplumsal İnşasında İki Pozisyon: Marksist Feminizm ve Sosyalist Feminizm

Erdem Ayçiçek

Bu makalenin amacı, erkek ile kadın arasında ilki lehine kurulu bulunan egemenlik ilişkisini sınıf esasında bir farklılaşmaya özgüleyen Marksist Feminizm ile kendisini ona karşı kurduğu nispi mesafelendirmeyle takdim eden Sosyalist Feminizmi kendi bütünsellikleri içerisinde incelemektir. Marksist feminizm, kadın meselesini tarihsel materyalist bir perspektifle ele alması itibariyle büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte Sosyalist feminizm söz konusu teorik almaşıkta çatallanma yaratması bağlamında incelenmeye değer bir konudur. Her iki feminist yaklaşım da tartışmak için tanımlama ve tanımladıktan sonra tartışma kanallarını açık tutarak meselenin derinleşmesini sağlamıştır. Marksist feminizm meseleyi mülkiyetçi problematiğe tercüme ederek feminist harekette yeni bir doğrultu oluşturmuş, Sosyalist feminizm bu tercümenin fazla cinsiyet körü olduğu yollu bir eleştirel bilinç geliştirmiştir. Nihayetinde meselenin çözümünde Marksist feminizm Ortodoks Marksizmim Marksist-Leninist hat üzerinden hareket ederek siyasal devrim-toplumsal devrim matrisini sahiplenmişken, Sosyalist feminizm iktidar odaklı olmayan bir eğitsel-donatsal çerçeve sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Marksist Feminizm, Sosyalist Feminizm, Politik Örgütlenme, Patriarşi, Kapitalist Sömürü