Tarımsal Kapitalizm: Fizyokrasi

L. Gizem Eren

18. yüzyıl, Fransız Devrimi’nin yaşandığı bir yüzyıl olmasının dışında Aydınlanma Çağı’na da tanıklık ettiği için önemlidir. Sosyal bilimler açısından önemi ise bilimlerin özerkliklerini kazanmaya başladığı yüzyıl olmasından ileri gelir. Bu yüzyılda bir bilim olarak iktisadın doğuşunun Fizyokrasi düşüncesiyle örtüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda çalışmada Fizyokratların iktisat teorilerinin oluşmasında tarihsel ve mekânsal süreçlerin etkisi ortaya konacak ve buradan hareketle de Fizyokrasi düşüncesinin Fransız Devrimi’ne örtük bir etkisi olduğu iddia edilecektir.

Anahtar Kelimeler: François Quesnay, Tableau Economique, laissez faire-laissez passer, doğal düzen.