Lessing’in “To Room Nineteen” Eserinde Kişilik Yapılanması ve Bireysel Kişilik ile Çoklu Sosyal Rollerin Çatışması

Ebru Çeker

Kişilik karışık ve muğlak bir kavram olduğu için kesin bir tanımlamasını yapmak kolay değildir. Geniş anlamda, benliği oluşturan tüm bütünleyici faktörlerin birleşimidir. Bu faktörler cinsiyet, milliyet, ırk, kültür, sosyal statü, yaş, din ve benzerlerini içine alır. İnsanlar kişiliklerini bulma çabalarında bahsedilen bazı faktörlerin diğerlerinden daha önemli ve ayırt edici olduğunu düşünebilirler. Bu yüzden, kişiler tarafından, bazı farklılıklar tolere edilirken bazı diğer farklılıklar dikkate alınır ve kişiliği oluşturan da bu bitmek bilmeyen sınıflandırma sürecidir. Bu makalede, Lessing’in kısa hikayesi “To Room Nineteen” (19 Numaralı Oda), birey olarak hayattaki yerini belirlemekte zorluk çeken başkarakterin yaşadığı kişilik problemleri açısından incelenmektedir. Başkarakterin devam eden kişilik oluşumu süreci ve bu süreci etkileyen olaylar ve gelişmeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, bireysel kişilik, kişilik çatışması, sosyal roller.