An Orientalist Reading of Kipling’s “The Return of Imray” and “The Mark of The Beast”

Nilay Erdem Ayyıldız

Bu çalışmanın amacı, Rudyard Kipling’in “The Return of Imray” ve “The Mark of The Beast” başlıklı iki hikayesini incelemektir. Çalışma, Kipling’in kolonyalist bir duruş sergilediği ve seçilen hikayeleriyle kolonyalizmi aklamaya çalıştığını iddia etmektedir. Kipling, Britanya’da kolonyalizmin zirveye ulaştığı Viktoryan döneminin en önemli yazarlarından biridir. Seçilen her iki hikayede de, yazar sömürülen bölgeye gönderilen kolonyalist Imray ve Fleete’ın başına gelenlerin arkasındaki sırrı çözüp, katilin sömürülen bir kişi olduğunu ortaya çıkaran bir dedektif karakteri yaratmaktadır. Seçilen yer ve zaman, betimlenen atmosfer ve çizilen karakterlerden hikayelerdeki olaylara kadar her detay, yazarın kolonyalist söylemine dikkat çekmektedir. Yazar, “biz” ve “öteki” ya da “Doğu” ve “Batı” gibi ikili karşıtlıklar çerçevesinde, kolonyalistin sömürülene üstünlüğünü kanıtlama niyetindedir. Bu nedenle Oryantalizmi, sömürülen üzerinde bir güç olarak kullanan Batı baskınlığını haklı çıkarmada etkili bir araç olarak gören Said’in Oryantalist kuramı çalışma boyunca kılavuz edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Viktoryan dönem, kolonyalizm, Oryantalizm, ikili karşıtlıklar.