Mrs. Dalloway: Savaş Sonrası Bir Toplumun Yaşadığı Korkunun Dillendirilmesi

Şebnem Düzgün

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway’de savaş, cinsiyet, ahlak ve din konusundaki fikirleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük ölçüde değişen bir toplumun yaşadığı korkuyu ifade eder. Woolf, savaşın yarattığı ürkütücü manzaralara bizzat şahit olan Septimus Warren Smith adındaki bir karakterin yaşadığı korkuyu anlatır. Ayrıca, toplumun belirlediği ve erkeklerin üstünlüğü fikrine dayalı cinsiyet kurallarına karşı gelmiş erkek ve kadın karakterleri hoş görmeyen geleneksel düşünce yapısına sahip insanların hissettiği korkuyu tarif eder. Bununla birlikte, Woolf, dini şüpheciliği kilisenin otoritesini tehdit eden bir korku aracı olarak ele alır. Fiziksel kusur, yaşlılık ve ölüm gibi savaş ve yıkımla ilişkilendirilen kavramlar, romanda irdelenen diğer korku unsurlarıdır. Mevcut çalışmanın amacı, Woolf’un savaş sonrası bir toplumun hissettiği korkunun psikolojik, politik, sosyal ve bireysel yönlerine odaklandığını göstermek için Mrs. Dalloway’deki teröre yol açan kaynakları irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, savaş, korku, toplum, ahlak, cinsiyet, din