Jeanette Winterson’ın Vişnenin Cinsiyeti romanında Postmodern Gerçekçilik

Mustafa Güneş

9. yy gerçekçi yaklaşıma sahip roman yazarlarını 20. yy modern dönem yazarlarından veya ikisini postmodern dönem yazarlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu yazarların eserlerinde bir edebi eserin neyi aktarması ve yansıtması sorusuna verdikleri farklı cevaplarıdır. Birçok postmodern roman romanda gerçekçilik yaklaşımını, modern dönem eserlerinde olduğu gibi düşmanca bir biçimde göz ardı etmez ama yine de bu postmodern eserlerde ele alınan öğeler zaman, ölçü, biçim veya çerçeve olarak 19. yy gerçekçiliği anlayışından çok farklı boyutlarda aktarılır çünkü bu yazarların gerçekçilik terimiyle kastettikleri kim tarafından ve hangi açılardan ele alındıklarında değişen çoklu gerçeklikleri, algılamaları ve inançları içeren bir tür toplama, “bricolage” ‘dır. İngiliz yazar Winterson’ın popüler postmodernist romanlarından Vişnenin Cinsiyeti feminist teoriler bağlamında birçok defa ele alınmış ve metinde uygulanan üstkurmaca yöntemlerine pek çok defa atıfta bulunulmuştur. Ancak, bu eserin en önemli özelliklerinden biri de gerçekçilik yaklaşımından ve yöntemlerinden ciddi boyutlarda faydalanması ve anlatım öğeleri arasında dönemsel, tarihsel öğeleri çok sık kullanmasıdır. Buna bağlı olarak, bu çalışma Winterson’ın gerçekçilik yaklaşımı dâhilindeki yöntemleri ve öğeleri ne ciddiyette, ne açılardan ve hangi amaçla ele aldığını detaylı bir biçimde incelemektir.

Anahtar Kelimeler:  Postmodern dönem romanı, gerçekçilik, feminism, üstkurmaca