Yolsuzlukla Mücadele: Bir Oyun Teorisi Analizi

Nesrin Dağ

Günümüzde yolsuzlukla mücadele devletlerin gündeminde her zaman yer almaktadır. Devlet, yolsuzlukla mücadele etme ya da mücadele etmeme kararı vermekle, bu olayın içindeki oyuncular olan yolsuzluğu yapan kişi ve buna göz yuman kişilerin kararını da şekillendirmektedir. Bu çalışmada yolsuzlukla mücadele etmenin oyun teorisi açısından incelenmesi yapılmaktadır. Devlet, rüşvet veren ve rüşvet alan oyuncuları ile bunların oyun stratejileri, bir sıralı oyun kurularak incelenmekte, verdikleri kararların olası kazanımları hesap edilmektedir. Devletin, yolsuzlukla mücadele etmesi ve rüşvet verenin vermeme kararına varması, oyunun çözümü olarak bulunmuştur. Devletin yolsuzlukla mücadele edeceği bir yapı oluşturmasında hem kendi kazanımı olacaktır, hem de toplum bu faaliyetten bir kazanım elde edecektir.

Anahtar Kelimeler:

Yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, rüşvet, oyun teorisi, oyun ağacı.