Postmodern Masal Perileri: Angela Carter ve Jeanette Winterson

Naile Sarmaşık

Sözlü anlatım geleneği ile başlayan hikaye anlatma geleneği peri masallarının ortaya çıkması ile devam etmiştir. Birincil amacı okuyucuları eğitmek ve neyin iyi neyin kötü olduğunu okuyucunun zihnine yerleştirmek olsa da peri masalları yıllar boyunca üstanlatıları yıkmayı amaçlayan yazarlar, özellikle de postmodern yazarlar için mükemmel bir kaynak teşkil etmiştir. Bu makalenin amacı Angela Carter ve Jeanette Winterson’ın cinsiyet, evlililik, aşk ve cinsiyet rolleri gibi konuları postmodern yazım teknikleri olan yeniden yazım, parodi ve metinlerarasılık unsurlarını kullanarak geleneksel peri masallarının ataerkil anlayışını yıkmayı amaçlayan feminist bakış açısını irdelemektir.

Anahtar Kelimeler:

Yeniden yazma, peri masalı, parodi, yapı söküm, cinsiyet