Romans Geleneği ve Tarihyazımı: George Eliot’ın Romola Eserindeki Feminist Söylem

Aylin Atilla

İngiliz yazar, Mary Ann Evans (George Eliot) için toplumsal cinsiyet, üzerine düşünülüp, tartışılması gereken bir olgudur. İlk bakışta, Eliot’ın eserini romans geleneği çerçevesinde tartışmak uygun olmayabilir; çünkü yazar, bir makalesinde, romansı kültürsüz kadınların yazma sevdalarını tatmin ettikleri bir tür olarak tanımlar. Oysa ki bu çalışmada romans türünün yazara, toplumsal cinsiyet rollerini ve tarih yazımını gözden geçirmesi için bir zemin hazırladığı tartışılmaktadır. Romans türü, kadın tarihleri yazılırken, Tarihin eril diline karşılık alternatif bir söylem getirmektedir. Bu yazı, George Eliot’ın on beşinci yüzyıl Floransa’sında geçen ve tarihi arka planını çok iyi araştırarak kurguladığı Romola (1863) romanı aracılığıyla toplumsal cinsiyet ve tarih yazımı konularını romans türü çerçevesinde ele alacaktır.

Anahtar Kelimeler:

George Eliot, Romola, romans geleneği, feminist söylem ve tarih yazımı