Viktorya Dönemi Erkek ve Kadın Kavramlarının Gissing’in The Whirpool Adlı Romanındaki Yansımaları

Gökşen Aras

Toplumsal cinsiyet kuramı erkek yazarların kadını resmetme biçimlerini kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Aynı şekilde, erkek karakterlerin temsili de pek çok farklı yoruma açıktır. Gissing’in kadın düşmanlığı birçok kadın karakterinin tasvirinde oldukça net olarak görülmekle beraber, erkek figürleri de kolaylıkla incinen ve bunalımlı modern zaman kahramanları gibidir. The Whirlpool (1897) adlı romandaki başkahraman Harvey Rolfe, karısı Alma Frothingham’nın kadınsı asabiyet ve gerilimlerinden kaçabilmek için kitaplarına sıkı sıkıya bağlanır, ancak aynı zamanda bu güçlü ve özgür kadın tarafından kuşatıldığını da hissetmektedir. Çağdaş bir erkek olarak cinsiyet eşitliğine ve özgürlüğüne inanmasına rağmen, Harvey Rolfe, kadınlardan genel olarak hoşlanmadığını ve onlardan mümkün olduğunca kaçtığını itiraf etmektedir. Bu nedenle, birçok erkek figürü ile aynı kaderi paylaşmaktadır: Alma Frothingham’ın kadınlığının hem kurbanı olmuş hem de etkisi altında kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, Viktorya döneminde erkek ve kadın kavramlarını Harvey Rolfe ve Alma Frothingham karakterleri aracılığı ile Cixous’un ikili karşıtlar görüşünü vurgulayarak yansıtmak, kadının erkek cinselliğinde hem haz hem de tahrip unsuru olarak nasıl bir çelişki yarattığını, Harvey Rolfe’un kadın karakterlerden kendisini nasıl soyutladığını, yabancılaşma ve yalnızlıkla nasıl başa çıktığını ve Alma’nın kocasını kadınsı yetenekleriyle nasıl baştan çıkardığını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler:

George Gissing, The Whirlpool, Harvey Rolfe, Alma Frothingham, Erkek, Kadın, İkili Karşıtlıklar