Seks İşçilerinin Sosyal Çevrelerinde (Aile ve Topluluk) Damgalama: Çocuklardaki Psikososyal Gelişimin Engellenmesi

Harasankar Adhikari

Fuhuş, tarihi çok eskilere dayanan ve damgalanmış bir meslektir. Başta fakir olanlar olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı farklı yaş gruplarından kadınları içine çekmektedir. Seks işçilerinin dünyasına girdikten sonra kadınlar sosyal kimliklerini kaybetmekte ve fahişe olarak sınıflandırılmaktadır. Kendi evlerinde evin sahibi ve onları pazarlayan erkeklerden (muhabbet tellalı) oluşan bir çevrenin boyunduruğu altında kazançlarının bir kısmını paylaşarak yaşarlar. Böylelikle yerleşik seks işçileri genelev bölgesi ya da randevu evi olarak bilinen kendi topluluklarını oluştururlar. Bu araştırma kadın seks işçileri ve ailelerinden oluşan topluluğu ailelerin çocuklarına verilen bakım hizmetleri konusu ile birlikte incelemektedir. Araştırma için Kalküta’nın en eski genelev bölgelerinden biri olan Bowbazar genelev bölgesi seçilmiştir. Aile, topluluk ve topluluk için önemli bir kurum olan yerel kulüp içindeki ilişkiler, çocukların psiko-sosyal gelişimini etkileyen sosyal ve kültürel yönlerin ve seks işinin taşıdığı damganın çocuk gelişiminde nasıl bir yük oluşturduğunun algılanması için incelenmiştir. Araştırma için nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Özellikle katılımcıların çocuk yetiştirme sürecinde yaptıkları gözlemlere çalışmada büyük yer verilmiştir. Dahası, 6-25 yaş grubuna dahil toplamda 325 çocuktan 6-14 yaş grubuna dahil 50 çocuğun günlük hayatlarında (hem kendi topluluklarının içinde hem de dışında) çeşitli durumlardaki davranışları incelenmiştir. Çocukların bu durumla artık bütünleştiği ve Kadın Seks İşçisi → Çocuk → Kadın Seks İşçisi kısır döngüsünde kaldıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Seks işçisi, doğuştan damgalanmış, çocuk bakımı sistemi, aile yapısı ve süreci, topluluk ve yerel kulüp