Onların Ol(may)an bir Yazın: Shame Üzerine Bir Çalışma

Jai Singh

Elaine Showalter, Kendilerine ait bir Literatür: Bronte’den Lessing’e İngiliz Kadın Romancıları adlı eserinde kadın yazarların literatürünün nasıl bu yazarlara ait olduğunu tartışmıştır. Bu çalışma, genelde kadın yazarlar ve spesifik olarak Teslime Nesrin tarafından oluşturulmuş literatürün bu kadınlara ait olmadığını ve bu yazarların başkalarının bakış açısından yazdıklarını göstermeyi amaçlamaktadır. Nesrin Shame adlı romanının tecavüz ve kadınların mağduriyeti üzerine olacağını belirterek beş farklı kadın karakteri yarattı: müslüman bir kadın olan Pervin, hintli kadınlar Ratna, Nilanjana (Maya), and Kironmoyee ve müslüman hayat kadını Shamima Akthar. Bu beş kadından ikisi tecavüze uğramıştır. Çalışma kadın bir yazar için önemli olanın feminist roman yazmak değil, yazarın kendi bakış açısından kadın karakterler yaratmak olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Cinsiyetçi Madun Anlatı, Erkek-merkezcilik, Kadın Tokenizmi, Kültürel Sınırlar, Gasp Edilen Kadın Bedeni