Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz v. Türkiye Kararı

D. Çiğdem Sever

Kadına karşı eviçi şiddet, diğer şiddet türlerinden farklı özellikleri nedeniyle devlet tarafından farklı koruma ve müdahale mekanizmaları geliştirilmesi gereken bir suç tipidir. Bu şiddet türünün dünya çapında yaygınlığı ve çoğu zaman hukuk sistemlerinin sorunu çözmekte yetersiz kalmaları nedeniyle konu uluslararası normlarla düzenlenmiş, devletlerin bu konudaki sorumluluğu tanınmış ve uluslararası mahkemeler tarafından devletlerin özen yükümlülüğü doğrultusunda ölçütler geliştirilmiştir. Türkiye’de konuyla ilgili çeşitli reformlar yapılmışsa da hukuk sistemi sorunu çözmekte yeterli olamamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2009 yılında Türkiye aleyhine ihlal kararı verdiği Opuz kararı, bir yandan Türkiye’deki ilgili mevzuatı ve uygulamayı değerlendirme, diğer yandan da kadına karşı eviçi şiddetin hukukî nitelendirilmesi ve devletlerin sorumluluğu bakımından yeni ölçütler getirmesi bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kadın, Aileiçi Şiddet, Devletin Sorumluluğu, Opuz Kararı