Türkiye’de Kırsal Kümeler Üzerine Keşifsel Bir İnceleme

Elif Kalaycı  

Kümelenme birçok açıdan araştırılmış olmasına rağmen kırsal alanda çok fazla çalışılmamıştır. Fakat son zamanlarda kırsal ekonomilerde kümelenme çalışmasına ihtiyaç olduğu literatürde belirtilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal alanlarda kümelenme çalışması ihtiyacına karşılık bu çalışma Türkiye’de kırsalda potansiyel kümeler belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada birkaç kırsal alanda kümelenme veya ağ oluşumu var mıdır sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışma sonucunda Bartın potansiyel küme olarak görülürken, Gödence ve Bademli büyüyen kümeler şeklinde nitelendirilmişlerdir. Gedelek ise en eski tarihi ve yerleşmiş kurumları ile olgun bir küme olarak dikkat çekerken Erzurum’daki Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DATÜB) henüz sadece bir ağ oluşumu olarak nitelendirelebilir.

Anahtar Kelimeler:  Kırsal kümelenme, girişimcilik, potansiyel kümeler, Türkiye.