Gine Bissau Cumhuriyeti’nde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve İnsan Güvenliği

David Alexander Robinson

Son zamanlarda Batılı ülkelerde Batı Afrika genelinin ve özellikle Gine Bissau Cumhuriyeti’nin kokain kaçakçılığının kilit noktasını oluşturmasından kaynaklanan ve giderek artan bir endişe söz konusudur. Gine Bissau Cumhuriyeti’nin iç siyasetinde ve askeri kurumlarında yaşanan çalkantılar da uyuşturucu ticaretine bağlanmaktadır. Bu makale, uyuşturucu madde kaçakçılığını Gine Bissau Cumhuriyeti’nin tarihi çerçevesinde ele alacak ve bu ülkedeki “insan güvenliği” konusuna olan etkilerini politika, ekonomi, sağlık ve insan güvenliği açısından inceleyecektir. Makalenin argümanı, Gine Bissau’da halihazırda var olan düşük insan güvenliği göz önünde bulundurulduğunda, uyuşturucu madde kaçakçılığının etkilerinin o kadar da anlamlı olmadığı ve uyuşturucu ticaretini Gine Bissau’nın temel sorunu olarak ele almaktan ziyade, kaçakçılık olgusunun, ülkenin Avrupa sömürgeciliği ve küresel ekonomik yapılar ve politikalar sonucu geri kalmışlığının sadece bir göstergesi olarak ele almanın gerekli olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu madde kaçakçılığı, Gine Bissau, İnsan Güvenliği