c1s1m5

Duygu Dersan Orhan

Bu makale, dışarıda olduğu kadar içeride de “biz” ve “siz” karşıtlığına neden olan Saddam’ın ulus inşası çabalarını incelemektedir Bu çerçevede, Baas Rejimi’nin kendisini zamanla nasıl Saddam Huseyin’in oligarşisine dönüştürdüğünü ve diğer etnik ve dini kimlikleri dışlamak suretiyle Sünnilerin nasıl bir azınlıktan çoğunluk haline getirildiğini göstermektedir. Bu sistemin 2003 Irak savaşı ile birlikte nasıl tamamen çöktüğü ve Saddam’ın Irak ulusal kimliği yaratma konusundaki başarısızlığınının buna katkısı incelenmektedir. Belirli etnik ve dini grupların dışlanmasının, bu grupları ABD ile işbirliğine yönelttiği ve bu durumun Saddam rejiminin çöküşüne zemin hazırladığı ifade edilmektedir. Bugün Irak milletinden çok fazla birşey kalmamıştır ve Irak kimliği hiç olmadığı kadar uzak gözükmektedir. Bu çeşitli Irak rejimlerinin geliştirmeye çalıştığı Irak ulusal kimliğinin, devlet mekanizmanın çökmesi ile birlikte tamamen çözüldüğünü göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Irak, ulus-inşası, kimlik, Saddam Hüseyin.