Baz Luhrmann yönetmenliğindeki Avustralya’da Sınıf Dinamiklerinin Temsil Edilmesi

Ayşegül Kesirli

Bu makalede Baz Luhrmann’ın Avustralya filmindeki sınıf dinamikleri araştırılmakta ve filmin anlatısı ve karakterlerini çevreleyen daimi değişim, hareket ve geçişkenlik tartışılmaktadır. Makalede, karakterler arasındaki sınıf dinamiklerini belirlemek ve karakterlerin değişen sınıfsal pozisyonlarını saptamak amacıyla filmin çok katmanlı anlatısı incelenmektedir. Bu inceleme boyunca, makalede sosyal adaletsizliğin, kolonyel sömürünün ve kültürel emperyalizmin Avustralya’nın anlatısı içinde nasıl temsil edildiğine değinilirken Baz Luhrmann’ın sinema anlayışının ve Hollywood tarihi epiğinin türsel özelliklerinin film içerisinde tüm bu konularla nasıl bağdaştığı sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf, sömürgecilik, tarihi epik.