Modern Devletin Değişen Karakteri Üzerine Kuramsal Görüşler

Idowu William

Devlet kavramı, siyasi ve felsefi düşüncede merkezi ve önemli bir konudur. Ancak, devlet etrafında hem tarihsel hem de güncel gerçeklerle ilgili farklı ve çelişkili algılar vardır. Bu makale, devlet ile ilgili çağdaş algıların önemli birini ele almaktadır. Makale, modern devletin her ne kadar, teorik olarak, klasik filozof ve kuramcılar tarafından açıklandığı gibi, bir sözleşme ya da rıza teorisinden ortaya çıkmış olsa da bugünkü çağdaş durumunun, durağan bir çatışma ve çelişki hissinden etkilenmiş göründüğünü savunmaktadır. Makale, vatandaşlık fikri, çoğu toplumlardaki çok kültürlü ve çoklu unsurlar, küresel göç oranının yüksek olması, çok uluslu açılımların siyaset ve felsefesi, ulus-devletin kapitalizmin aşırı desteği ile pazar-devlet haline geçişi ve küreselleşmenin yansımaları, özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde, modern devletin çatışmalı ve çelişkili doğası ile birbirlerini desteklemektedirler. Makale, modern devletin etrafındaki çatışmalı ve çelişkili göstergeler yukarıda vurgulanan faktörler de dahil olmak üzere ortaya çıkmasını etkilemiş olan tarihsel koşullar dışında izah edilemez sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet, sözleşme, rıza, çatışma, insan doğası.