Atılım Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'de sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli çalışmaları teşvik etmeyi, sosyal bilimlerin farklı alanları arasında iletişim ve etkileşim imkanlarını geliştirmeyi, ülkemizden ve yurtdışından araştırmacıların kuramsal ve uygulamaya dönük özgün çalışmalarını sizlere ulaştırmayı hedefliyor.

 

» devamı

Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir.Dergi’nin amacı sosyal bilimler, hukuk, edebiyat, felsefe ve diğer ilgili alanlarda özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.


» devamı

Taslak makalelerini Atılım Sosyal Bilimler Dergisi’ne göndermeyi planlayan yazarların aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir:

  • Gönderilen eser daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
  • Gönderilen eser eş zamanlı olarak başka bir dergiye ya da derlemeye yayımlanmak üzere yollanmamış olmalıdır.

» devamı

Önceki Sayılar

 

(2017) Cilt 7

Sayı 1 (Yayına Hazırlanıyor)

(2016) Cilt 6

Sayı 2 

Sayı 1

(2015) Cilt 5

Sayı 2 (Özel Sayı)

Sayı 1 (Özel Sayı)

(2014) Cilt 4

Sayı 2  

Sayı 1  

(2013) Cilt 3

Sayı 1-2 (Özel Sayı)

                                             » devamı  

Haberler

    Duyurular