(2016) ASBD Cilt 6, Sayı 2

 

ÖZGÜN MAKALE

 

Grev Tehdidi Olmayan Toplu Pazarlıkta Rubeinstein Pazarlık Modeli: Türkiye’de Cam Sektörü Örneği

Kerem ÇOLAK - Alper Şevket KOÇ    ÖZ

 

Ishmael Reed’s Mumbo Jumbo as Neo-Hoodoo Detective Fiction: A Bhabhaesque Mimicry of Mimetic Eurocentric Representation

Zohreh RAMIN - Farshid Nowrouzi ROSHNAVAND    ÖZ

 

Sağlık ve Medya İlişkiselliğinde (Eleştirel) Medya Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

Elif KÜÇÜK DURUR    ÖZ

 

KİTAP İNCELEMESİ

 

Karen Wells, Childhood in a Global Perspective

İnceleyen: Harasankar ADHIKARI