Thomas Mann and the German Critique of the Enlightenment

Thomas Mann ve Aydınlanma'nın Alman Eleştirisi

Christopher Vasillopulos (Eastern Connecticut Devlet Üniversitesi)

Mann kendi Aydınlanma eleştirisini Aydınlanma’nın özü itibarıyla Romalı, Latin ve Fransız fikirlerden oluştuğu ve bunun Alman kavrayışından sadece farklı olmakla kalmayıp Alman karşıtı olduğu görüşü üzerine kurmuştur. Buna göre Roma İmparatorluğu, Papalık, Fransa ve Fransız Devrimi’nin devamı olarak Aydınlanma bir kültür değil bir medeniyettir. Şahsiyetlerden değil bireylerden oluşan Aydınlanma, kendi değerlerini müzik değil edebiyat ile ifade etmekte olduğu için yüzeysel kalmaktadır. Mann’ın çözüm önerisi ise, politik anlamda değil de sadece sanatta, mümkün mertebe Yunan olabilmektir. Dostoyevski’yi izleyerek Mann, Almanya’nın, Avrupa’daki medeniyet güçleri ile antagonist bir ilişki kurmasına yol açan, protest rolüne vurgu yapar. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik, birey, kültür, medeniyet, edebiyat.

Makale Dili:  İngilizce

Kaynak Gösterimi: Vasillopulos, Christopher 2012. Thomas Mann and the German Critique of the Enlightenment. (Thomas Mann ve Aydınlanma'nın Alman Eleştirisi) Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2(2), 7-19.

      Cilt 2, Sayı 2    English Abstract