ÖZ

İktisat ve Mühendisliğin Uğursuz Evliliği

Mehmet Gürsan Şenalp (Atılım Üniversitesi)

Bu çalışma bir yandan iktisat ve mühendislik etkinlikleri arasındaki mevcut ilişkilere odaklanırken, diğer bir yandan, iktisat ve diğer bilimsel disiplinler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak eleştirel bir inceleme olma çabası taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada, dayanmakta olduğu politik ve ideolojik kökenleri ortaya çıkarabilmek amacıyla, ekonomik araştırmalarda giderek artan matematiksel biçimselcilik sorunu irdelenmektedir. Böylelikle yaygın olarak yöntembilimsel bir problem olarak algılanan iktisatta biçimselciliğin politikideolojik arkaplanı ortaya çıkarılmak istenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Matematiksel biçimselcilik, mühendis ideolojisi, bilimsel yöntem, iktisadi akıl, ekonometri. 

Makale Dili:  İngilizce

Kaynak GösterimiŞenalp, Mehmet Gürsan 2012. The Unholy Marriage of Economics to Engineering. (İktisat ve Mühendisliğin Uğursuz Evliliği) Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2(2), 37-50.