An Unconventional Approach to the Histriography of World War I

Birinci Dünya Savaşı Tarihyazılığına Sıradışı Yaklaşım

Eyüp Ersoy (Bilkent Üniversitesi, Ankara)

Tarihçiler, Birinci Dünya Savaşı'nın siyasi-diplomatik, askeri-stratejik, ekonomik ve ideolojik nedenlerine odaklanarak, savaşın nedenlerine farklı bakış açış açılarıyla yaklaşmıştır. Bu geleneksel sınıflandırma tutarlı ve aydınlatıcıdır. Tarihçilerin 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerine dair yaklaşımlarını analiz etmek halen tek kriter olan "konuya" bağlı kalmaktadır. Tarihçiliğin, 1.Dünya Savaşı'nın nedenlerine dair çalışması hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmak için, tarihçilerin nedensellik,aktörlük, zamansallık konularındaki yaklaşımını dikkate almak gerekmektedir. Tarihçilerin yaklaşımı sadece konular üzerinde değil aynı zamanda bağlantılara, aktörlere ve zamana dair algılamaları dolayısıyla da farklılaşmaktadır. Nedensellik, aktörlük ve zamansallık kavramlarını dahil ederek 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini anlamaya odaklanan çalışmalar, daha geniş bir çerçeve ve bakış açısı sağlayabilir. Bu makale, öncelikle tarihçilerin nedensellik, aktörlük ve zamansallık kavramlarına dair tutumlarını, ikincil olarak da tarihçilerin geleneksel sınıflandırmaya ilişkin açıklamalarını tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, tarihyazıcılığı, nedensellik, özne, geçicilik. 

Makale Dili:  İngilizce

Kaynak Gösterimi: Ersoy, Eyüp. 2012. An Unconventional Approach to the Histriography of World War I. (1. Dünya Savaşı Tarihyazıcılığına Sıradışı Yaklaşım) Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2(2), 21-36.

    Cilt 2, Sayı 2   English Abstract