ÖZ

LEGO Oyuncaklarında Toplumsal Cinsiyet Temsili

Tonguç İbrahim Sezen (İstanbul Üniversitesi)

Bu çalışma, LEGO şirketinin 2012 yılında piyasaya sürdüğü Friends serisinin kız çocuklara olumsuz toplumsal cinsiyet modelleri önerdiğine yönelik eleştirilerden yola çıkarak LEGO oyuncaklarının toplumsal cinsiyet temsili ve prosedürel temsil bağlamlarında sahip oldukları potansiyelleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle oyuncağın toplumsal cinsiyet oluşturmadaki rolüne dair oyuncak araştırmaları, oyun çalışmaları ve oyuncak tasarımı alanlarındaki literatürden yararlanılmış ve bunu LEGO şirketinin ürünlerindeki kadın karakterlerin tarihsel dönüşümüne dair bir inceleme takip etmiştir. Ardından dijital medya ve dijital oyun araştırmaları kökenli bir kavram olan prosedürel okuryazarlık kavramından yararlanılarak LEGO oyuncaklarının kültürelprosedürleri temsil etmedeki sınırlılıkları ve Friends serisinin bu açıdan sunduğu yeni olasılıklar tartışılmış ve bunların toplumsal cinsiyet temsili konulu eleştirilerle olan ilişkisisorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: LEGO, Prosedürel Okuryazarlık, Toplumsal Cinsiyet, Oyuncak, İnşa Oyuncağı, Kimlik, Oyun, Prosedürel Temsil

Makale Dili:  Türkçe

Kaynak Gösterimi: Sezen, Tonguç İ. 2012. LEGO Oyuncaklarında Toplumsal Cinsiyet Temsili. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2(1), 7-31.