ÖZ

Harmanlanmış Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Cengiz Hakan Aydın (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir)

Bu çalışma, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uygulanmakta olan harmanlanmış (blended) öğretmen eğitimine ilişkin katılımcı öğretmenlerin görüşlerine dayalı değerlendirme sonuçlarını içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılından bugüne, son yıllarda yaygın kabul gören öğretim stratejilerine derslerinde yer verirken teknolojiden nasıl yararlanabilecekleri konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir hizmet-içi eğitim uygulaması gerçekleştirmektedir. Bu uygulama 2008 yılından itibaren harmanlanmış yapıda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu eğitime katılan öğretmenlerin eğitime ilişkin görüşleri anket ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmenlerin genel olarak harmanlanmış öğrenmeye ilişkin olumlu düşündüklerini ancak eğitim içeriğinin yoğun olmasından dolayı zorlandıklarını ortaya koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda uygulanmakta olan eğitimin geliştirilmesi ve yeni eğitimlere yol göstermesi için bir dizi öneri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış Öğrenme, Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitimi, Öğretmen Görüşleri

Makale Dili:  Türkçe

Kaynak Gösterimi: Aydın, Cengiz H. 2012. Harmanlanmış Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2(1), 33-56.